Јавно комунално предузеће "Кучево" Кучево

ЈКП "Кучево" Кучево

  • Трг Вељка Дугошевића 32
  • 12240 Кучево
  • телефон: 012/852-137
  • имејл: jkpkucevo@gmail.com
  • в. д. (вршилац дужности) директора: Горан Тодоровић


 

ЈКП - Нови ценовници за паркинг, редовне платише и дужнике од 25.09.2019.

Posted by Kučevo (administrator) on 08-10-2019
ЈКП "Кучево" Кучево >>

Дана 25.09.2019. године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа (ЈКП) "Кучево" Кучево је донео следеће одлуке које је упутио Општнском већу на разматрање и давање сагласности:

1) Одлука о усвајању измена и допуна ценовика о утврђивању цена комуналних услуга ЈКП Кучево којом се корисницима комуналних услуга који редовно измирују своје обавезе одобрава попуст у висини од 5% на износ последњег рачуна за комуналне услуге;

2) Одлука о усвајању предлога одлуке о плаћању дуга за комуналне и остале услуге ЈКП Кучево на рате којом се корисницима услуга ЈКП Кучево који имају неизмирена дуговања омогућава измирење дуговања на рате закључивањем споразума и то најдуже на 48 рата;

3) Одлука о усвајању предлога ценовника за наплату паркинга у Кучеву и Ценовник за наплату паркинга у Кучеву.

Све ове одлуке можете погледати ОВДЕ.

Last changed: 09-10-2019 at 08:47

Back

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni