Хомољски мотиви развој

Трка "Хомољски мотиви"

Концерти изворних група, испиранје злата, изложбе, избор најлепше пастирице...

Пројекат "ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИНКЛУЗИЈА"

Invest in Kucevo
Инвестирајте у Кучево

 

 

 

 

 

 


ЈАВНИ УВИД "ПЛАТАНИ"

Vesti >>

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

 

            У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14 и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЛАТАНИ“

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације „Платани“, одржаће се у трајању од 30 дана, од 23.08.2017. године до 21.09.2017. године у просторијама Општинске управе општине Кучево Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова и на званичној интернет адреси општине Кучево (www.kucevo.rs).

Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације „Платани“  биће одржана дана 07.09.2017. године са почетком у 12,00 часова у свечаној сали Скупштине општине Кучево, соба број 26 на првом спрату.

            Правна и физичка лица примедбе на Нацрт Плана детаљне регулације „Платани“ могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања јавног увида, на писарници Општинске управе Кучево.

            Јавна седница Комисије за планове општине Кучево на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 25.09.2017. године, са почетком у 11,00 часова у свечаној сали Скупштине општине Кучево.

            Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ЈП „Урбанизам“ Крагујевац ул. Краља Петра I 23. и представници општине Кучево. На јавној седници могу да присутвују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 


Nazad

Председник општине


Председник општине Кучево Новица Јаношевић

Prostorni plan 
Invest Serbia


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni