ОПШТИНА КУЧЕВОСветог Саве 76 12240 Кучево012/852-141, 012/852-142 РАДНО ВРЕМЕ


 

ЈАВНИ УВИД - СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” - ДОПУНА

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 21.12.2021]

[ ВЕСТИ ] >>

Република Србија,

Министарство заштите животне средине

 

 

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД У ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ”

Споменик природе „Дубочка пећина – Гаура Маре” налази се на подручју територијe општине Кучево, у атару села Дубока и обухвата КО Дубока и КО Раденка.

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 5. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”  и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1300 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 5. јануаром 2022. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине:

- поштом или на писарницу, са назнаком СП „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” – Јавни увид о заштити

- електронским путем на e-mail адресу Aleksandra.Doslic@ekologija.gov.rs

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се у четвртак 10.2.2022. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Општинске управе Кучево, Скупштинска сала, Улица Светог Саве, број 76.

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
Застава Републике Србије
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ       


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni