ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    
Имејл за администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


Јавни позив за пријем 5 лица

ВЕСТИ >>

Удружење „Роми златне долине Хомоља“ расписује јавни позив за пријем 5 лица у радни однос на одређено време, на 3 месеца, у оквиру реализације пројекта „И лепо и чисто и корисно“.

 

У радни однос прима се 5 лица за рад на линији у рециклажном дворишту у Кучеву.

 

Право на конкурисање по јавном позиву имају следећа лица из категорије теже запослових лица и то:

- Млади до 30 година,

- Роми и Ромкиње,

- Повратници по реадмисији,

- Радно способни корисници новчане социјалне помоћи,

- Дугорочно незапослена лица,

- Жене,

- Вишкови запослених,

- Старији од 50 година.

 

Заинтересовани кандидати, приликом јављања на позив потребно је да испуњавају следеће услове:

 

I    ОПШТИ УСЛОВИ:

            1. да је држављанин Републике Србије,

            2. да је пунолетан,

 

 

            II   ПОСЕБНИ УСЛОВИ: :

1.      стручна спрема: НК, III степен, IV степен,

2.      стручна спрема за возача: НК, III степен или IV степен, са возачком дозволом за Ц категорије

 

Јавни позив се расписује од 1.11.2018.године на сајту општине Кучево и трајаће до закључно са 28.11.2018.године. Крајњи рок за достављање пријава је 4.12.2018.године до 14 часова, на следећу адресу:

 

Општинска управа општине Кучево

са назнаком за реализацију пројекта „И лепо и чисто и корисно“.

Светог Саве 76

12240 Кучево

 

Пријаве се могу поднети преко поште или лично на писарници Општинске управе.

 

Приликом подношења пријава, тражену документацију о испуњавању услова, приложити у оригиналу или овереној фотокопији.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

                                                                                               МЕНАЏЕР ПРОЈЕКТА

                                                                  ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

                                                                                                    Славица Булутић


Nazad

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО ИВАН РАЈИЧИЋ

БАНЕРИ / ЛИНКОВИ

Prostorni plan

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni