ОПШТИНА КУЧЕВО Светог Саве 7612240 Кучево 012/852-141, 012/852-142 РАДНО ВРЕМЕ


 

ЈАВНА РАСПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 21.07.2021]

[ ВЕСТИ ] >>

 

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Обавештавате се да је носилац пројекта „GANGYAN COO“ ДОО СМЕДЕРЕВО поднео Министарству животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом 1.000.000 тона на катастарским парцелама бр. 1539 КО Каона и 1532/1 КО Кучево.

Јавна расправа и презентација предметне Студије ће се одржати дана 30.07.2021. године у 12 часова у просторијама јединице локалне самоуправе Кучево.

Увид у поднети Захтев, односно у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, можете извршити сваког радног дана у варемену од 7 до 15 часова у Општинској управи Кучево – Одељење за урбанизам, као и на службеном сајту Општине Кучево.

ПРИЛОЗИ (са изворне веб-странице: "СЕРВИС ГРАЂАНА / Заштита животне средине / Документа и обавештења"):

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона ("GANGYAN COO", јул 2021)

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака на површинском копу Каона - ДОКУМЕНТАЦИJA ("GANGYAN COO")


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni