Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2019 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Билтен за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је основан децембра 2011. Прво издање је изашло у децембру 2011, а последње (број 30) у децембру 2018. Контакт мејл уредника и приређивача је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ДУШАН КИЋОВИЋ ОТВОРИО ОБЈЕКАТ „ТОПЛЕ ВЕЗЕ“

Posted by Kučevo (administrator) on 08.11.2019
еБилтен активности 2019 >>

Државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја задужен за основно образовање др Душан Кићовић заједно са руководиоцем Школске управе Пожаревац Велишом Јоксимовић, директорком Основне школе „Угрин Бранковић“ Снежаном Кржановић председником општине Владимиром Стојановићем, председницом Скупштине општине Кучево Мицом Лукић Раденковић и члановима Општинског већа, отворио је објекат „топле везе“ између зграде школе и спортске хале. Претходно је обишао радове изведене на згради  школе  (пројекат повећање енергетске ефикасности „Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву“ вредности преко 50 милиона динара).

Изградња планиране „топле везе“ остварена је уз велику финансијску помоћ и подршку Јединице за управљање пројектима - Програм модернизације школа при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, чиме су створени бољи услови за квалитетније извођење наставе физичког и здравственог васпитања, као и свих осталих облика спортских активности, јер је повећана здравствена безбедност ученика, с обзиром на то да ученици неће напуштати школску зграду приликом одласка у халу. Повећана је ефикасност наших хигијенских капацитета, а ученици добијају сигурније и безбедније услове за припрему спортских наставних активностиизвестила је Снежана Кржановић, директорка Основне школе „Угрин Бранковић“ Кучево.

Last changed: 08.11.2019 at 13:43

Back

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новинеје у свом периоду (од 2011. до 2018. године) био једини локални штампани информативни лист општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године (када је изашао први број) до децембра 2018. године (када је изашао последњи број, број 30). Укупно је у свом периоду издавања изашло, дакле, 30 бројева.

Због великог интересеовања наших суграђана, а и шире јавности, Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине је од јануара 2019. године престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским путем (дигитално, преко интернета, веба) на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/) у делу КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР.

Иницијатор, оснивач, уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности”, Кучевачке новине и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni