ДНЕВНИ РЕД СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ОД 16.04.2019. ГОДИНЕ

Posted by Kučevo (administrator) on 25-04-2019
еБилтен активности 2019 >>

ДНЕВНИ РЕД

17. (СЕДАМНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ОДРЖАНЕ 16. априла 2019. године

                                                                

1.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2019. годину.

2.       Разматрање и одлучивање о предлогу Мишљења о измени Закона о територијалној организацији Републике Србије.

3.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о месним заједницама на територији општине Кучево.

4.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

5.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени Одлуке о накнадама за рад изабраних, постављених и именованих лица.               

6.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке измени Одлуке о образовању Комисије за планове јединице локалне самоуправе.

7.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању односно отуђењу непокретности непосредном погодбом путем размене непокретности и проглашење својства некатегорисаног пута.

8.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о бесплатном превозу на територији општине Кучево.

9.      Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина учествује у финансирању.

10.   Разматрање и одлучивање о Решењу о установљавању права службености Јавном предузећу „Србијагас“ Нови Сад.

11.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево за 2019. годину.

12.  Разматрање и одлучивање о Извештају о реализацији програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота на територији општине Кучево за 2018. годину.

13.   Разматрање и одлучивање о предлогу Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији општине Кучево за 2019. годину.

14.   Давање сагласности на Извештај о раду Општинског већа Општине Кучево за 2018. годину.

15.   Давање сагласности на Извештај о раду Општинске управе Општине Кучево за 2018. годину.

16. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

17.   Разматрање и одлучивање о предлогу измена и допуна Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга.

18.   Давање сагласности на Извештај о раду Јавно комуналног предузећа „Кучево“ Кучево за 2018. годину.

19.   Давање сагласности на Извештај о раду Дома здравља Кучево за 2018. годину.

20.   Давање сагласности на План и програм стручног рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2019. годину.

21.   Давање сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“ за 2018. годину.

22.   Давање сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“, са финансијским планом за 2019. годину.

23.   Давање сагласности на Извештај о раду Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2018. годину.

24.   Давање сагласности на Програм рада Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2019. годину.

25.   Давање сагласности на Извештај о раду Туристичке организације „Кучево“ Кучево за 2018. годину.

26.   Давање сагласности на План рада Туристичке организације „Кучево“ Кучево за 2019. годину.

27.   Давање сагласности на Извештај о раду Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2018. годину.

28.   Давање сагласности на Годишњи програм рада Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2019. годину.

29.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији.

30.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији.

31.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

32.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

33.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини општине Кучево.

 

СЕДНИЦА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

1.      Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Кучево.

 

НАСТАВАК РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ – ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

34.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Управног одбора Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.

35.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.

36.   Одборничка питања.

 

Last changed: 30-05-2019 at 09:51

Back

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године. До децембра 2018. године изашло је укупно 30 бројева.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, локална самоуправа ће убудуће поједине активности (прилоге) објављивати (и) на веб-сајту Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/), и то на веб-страници "еБилтен активности" (која се налази у менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР").


Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

Контакт имејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина") је: kucevacke.novine@gmail.com


Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni