ДНЕВНИ РЕД СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ОД 16.04.2019. ГОДИНЕ

Posted by Kučevo (administrator) on 25-04-2019
еБилтен активности 2019 >>

ДНЕВНИ РЕД

17. (СЕДАМНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ОДРЖАНЕ 16. априла 2019. године

                                                                

1.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2019. годину.

2.       Разматрање и одлучивање о предлогу Мишљења о измени Закона о територијалној организацији Републике Србије.

3.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о месним заједницама на територији општине Кучево.

4.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

5.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени Одлуке о накнадама за рад изабраних, постављених и именованих лица.               

6.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке измени Одлуке о образовању Комисије за планове јединице локалне самоуправе.

7.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању односно отуђењу непокретности непосредном погодбом путем размене непокретности и проглашење својства некатегорисаног пута.

8.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о бесплатном превозу на територији општине Кучево.

9.      Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина учествује у финансирању.

10.   Разматрање и одлучивање о Решењу о установљавању права службености Јавном предузећу „Србијагас“ Нови Сад.

11.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево за 2019. годину.

12.  Разматрање и одлучивање о Извештају о реализацији програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота на територији општине Кучево за 2018. годину.

13.   Разматрање и одлучивање о предлогу Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији општине Кучево за 2019. годину.

14.   Давање сагласности на Извештај о раду Општинског већа Општине Кучево за 2018. годину.

15.   Давање сагласности на Извештај о раду Општинске управе Општине Кучево за 2018. годину.

16. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

17.   Разматрање и одлучивање о предлогу измена и допуна Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга.

18.   Давање сагласности на Извештај о раду Јавно комуналног предузећа „Кучево“ Кучево за 2018. годину.

19.   Давање сагласности на Извештај о раду Дома здравља Кучево за 2018. годину.

20.   Давање сагласности на План и програм стручног рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2019. годину.

21.   Давање сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“ за 2018. годину.

22.   Давање сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“, са финансијским планом за 2019. годину.

23.   Давање сагласности на Извештај о раду Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2018. годину.

24.   Давање сагласности на Програм рада Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2019. годину.

25.   Давање сагласности на Извештај о раду Туристичке организације „Кучево“ Кучево за 2018. годину.

26.   Давање сагласности на План рада Туристичке организације „Кучево“ Кучево за 2019. годину.

27.   Давање сагласности на Извештај о раду Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2018. годину.

28.   Давање сагласности на Годишњи програм рада Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2019. годину.

29.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији.

30.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији.

31.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

32.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

33.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини општине Кучево.

 

СЕДНИЦА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

1.      Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Кучево.

 

НАСТАВАК РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ – ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

34.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Управног одбора Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.

35.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.

36.   Одборничка питања.

 

Last changed: 30-05-2019 at 09:51

Back

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, локална самоуправа ће поједине активности, дешавања, инфо и обавештења (прилоге) објављивати убудуће и путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) у менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР", а поједине видео прилоге у подменију "ВИДЕО ГАЛЕРИЈА".

Мејл на који нам можете писати и слати материјал је: kucevacke.novine@gmail.com

Информатор и билтен по Вашој мери. Поштовани суграђани, хвала Вам на указаном поверењу. Ту смо због Вас - Ваш "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ".

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је (прво издање) децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана и шире јавности за реализоване и планиране активности локалне самоуправе, као и због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву, убудуће поједине реализоване и планиране активности, обавештења, дешавања, информације, анализе, видео прилоге и друге занимљиве текстуалне и сликовне податке и информације објављиваћемо (и) путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) на посебно за то креираној страници "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности" (електронски билтен активности).

Контакт мејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина"): kucevacke.novine@gmail.com

Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и сада "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

".


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni