Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2019 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Билтен за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је основан децембра 2011. Прво издање је изашло у децембру 2011, а последње (број 30) у децембру 2018. Контакт мејл уредника и приређивача је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ДНЕВНИ РЕД СА 17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ОД 16.04.2019. ГОДИНЕ

Posted by Kučevo (administrator) on 25.04.2019
еБилтен активности 2019 >>

ДНЕВНИ РЕД

17. (СЕДАМНАЕСТЕ) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ОДРЖАНЕ 16. априла 2019. године

                                                                

1.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2019. годину.

2.       Разматрање и одлучивање о предлогу Мишљења о измени Закона о територијалној организацији Републике Србије.

3.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о месним заједницама на територији општине Кучево.

4.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу.

5.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени Одлуке о накнадама за рад изабраних, постављених и именованих лица.               

6.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке измени Одлуке о образовању Комисије за планове јединице локалне самоуправе.

7.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о прибављању односно отуђењу непокретности непосредном погодбом путем размене непокретности и проглашење својства некатегорисаног пута.

8.       Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о бесплатном превозу на територији општине Кучево.

9.      Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина учествује у финансирању.

10.   Разматрање и одлучивање о Решењу о установљавању права службености Јавном предузећу „Србијагас“ Нови Сад.

11.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кучево за 2019. годину.

12.  Разматрање и одлучивање о Извештају о реализацији програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота на територији општине Кучево за 2018. годину.

13.   Разматрање и одлучивање о предлогу Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота на територији општине Кучево за 2019. годину.

14.   Давање сагласности на Извештај о раду Општинског већа Општине Кучево за 2018. годину.

15.   Давање сагласности на Извештај о раду Општинске управе Општине Кучево за 2018. годину.

16. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.

17.   Разматрање и одлучивање о предлогу измена и допуна Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга.

18.   Давање сагласности на Извештај о раду Јавно комуналног предузећа „Кучево“ Кучево за 2018. годину.

19.   Давање сагласности на Извештај о раду Дома здравља Кучево за 2018. годину.

20.   Давање сагласности на План и програм стручног рада и стручног развоја Дома здравља Кучево за 2019. годину.

21.   Давање сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“ за 2018. годину.

22.   Давање сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије „Кучево“, са финансијским планом за 2019. годину.

23.   Давање сагласности на Извештај о раду Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2018. годину.

24.   Давање сагласности на Програм рада Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево за 2019. годину.

25.   Давање сагласности на Извештај о раду Туристичке организације „Кучево“ Кучево за 2018. годину.

26.   Давање сагласности на План рада Туристичке организације „Кучево“ Кучево за 2019. годину.

27.   Давање сагласности на Извештај о раду Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2018. годину.

28.   Давање сагласности на Годишњи програм рада Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево за 2019. годину.

29.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији.

30.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ у Турији.

31.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

32.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

33.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини општине Кучево.

 

СЕДНИЦА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

1.      Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о потврђивању мандата одборнику у Скупштини општине Кучево.

 

НАСТАВАК РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ – ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

34.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу председника Управног одбора Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.

35.   Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Библиотеке „Никола Сикимић Максим“ Кучево.

36.   Одборничка питања.

 

Last changed: 30.05.2019 at 10:51

Back

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новинеје у свом периоду (од 2011. до 2018. године) био једини локални штампани информативни лист општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године (када је изашао први број) до децембра 2018. године (када је изашао последњи број, број 30). Укупно је у свом периоду издавања изашло, дакле, 30 бројева.

Због великог интересеовања наших суграђана, а и шире јавности, Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине је од јануара 2019. године престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским путем (дигитално, преко интернета, веба) на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/) у делу КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР.

Иницијатор, оснивач, уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности”, Кучевачке новине и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni